Voordragen |

De Koning Boudewijnprijs voor Ontwikkeling in Afrika (KBF Afrika Prijs) beloont uitmuntende bijdragen aan de ontwikkeling in Afrika, geïnitieerd en geleid door Afrikanen. Het wil de aandacht van het publiek vestigen op de vele inspirerende verhalen, uitdagingen en successen uit het Afrikaanse continent.

De prijs wordt om het jaar uitgereikt. Naast de geldwaarde van 200.000 euro, biedt het zijn winnaars unieke kansen om hun zichtbaarheid te vergroten en hun initiatief te promoten bij een internationaal publiek.

Wie kan een kandidaat voordragen?

Een kandidaat mag alleen worden voorgedragen door een derde partij. Dit kan elke persoon zijn die de verdiensten goed kent van het individu of de organisatie die hij/zij wil voordragen, maar die er geen financiële of persoonlijke belangen in heeft.

Zo kan de voordrager bijvoorbeeld geen bestuurslid of personeelslid van de organisatie zijn, of een familielid van de persoon die hij/zij wil voordragen.

In het Reglement van de Prijs vindt u een lijst met mogelijke voordragers. Deze lijst is niet uitputtend.

Selectieprocedure

De Raad van Bestuur van de Stichting kiest de Laureaat op basis van het rapport van een onafhankelijke Selectiecommissie.

Om een zekere mate van vernieuwing maar ook de vereiste continuïteit te garanderen, wordt de samenstelling van de Selectiecommissie bij elke toekenning licht gewijzigd.

De volgende vragen begeleiden de Selectiecommissie tijdens het hele proces:

  • Heeft de kandidaat concrete realisaties op zijn actief?
  • Zijn ze innovatief en exemplarisch?
  • Kunnen ze elders op het continent worden gedupliceerd?
  • Is er een lange-termijn visie?
  • Is het financieel beheer gezond en transparant?
  • Zijn de initiatieven op lokaal niveau ingebed?
  • Houden ze rekening met het genderperspectief?
  • Zijn de initiatieven gericht op alle actoren van de samenleving?

Drie of vier finalisten krijgen het bezoek van een delegatie van de Selectiecommissie.

KBF Afrika Prijs 2020-2021

Vier finalisten zijn geselecteerd voor de KBF Afrika Prijs 2020-2021. De bezoeken op het terrein zijn uitgesteld als gevolg van de wereldwijde COVID-19-pandemie, en staan nu voorlopig gepland voor midden 2021.

Om op de hoogte te blijven van het nieuws van onze partners en nieuwe projectoproepen

Abonneren op de nieuwsbrief