Back to all Bronnen

De Belgisch-Congolese betrekkingen heruitvinden: een ambitie van de nieuwe generaties

[15.03.2014] De Vrijdaggroep en Génération Congo, twee denktanks, de eerste actief in België, de tweede in de Democratische Republiek Congo (DRC), die elk in hun land jongeren verenigen met eenzelfde passie voor maatschappelijke vraagstukken, hebben hun toekomstvisie opgesteld betreffende de Belgisch-Congolese betrekkingen, in een rapport aan de Koning Boudewijnstichting.

Zij sommen 18 aanbevelingen op die vier facetten van de Belgisch-Congolese uitwisselingen dekken, namelijk de diplomatieke, economische, culturele en menselijke betrekkingen.

Lees het rapport

Back to Latest Announcements

Om op de hoogte te blijven van het nieuws van onze partners en nieuwe projectoproepen

Abonneren op de nieuwsbrief