Back to all Bronnen

Pour la dignité paysanne. Expériences et témoignages d’Afrique, réflexions, pistes méthodologiques

In zijn in 2018 door GRIP gepubliceerd boek, gaat Deogratias Niyonkuru in op existentiële vragen. Wat zijn de prioriteiten voor de Afrikaanse boeren? Welke vormen van ondersteuning hebben ze nodig? Hoe kunnen productiviteitsverbetering, vermindering van de plattelandsarmoede en behoud van het ecosysteem met elkaar in overeenstemming worden gebracht? Ondanks de overvloedige literatuur over dit onderwerp is de aanpak niet overbodig, integendeel.

“Omdat het uit de wereld komt die het beschrijft, vult dit boek een leemte op. Boeren schrijven over het algemeen niet. De deskundigen maken zo’n herrie, dat hun stemmen onhoorbaar worden. Dit essay geeft hen hun stem terug. Het laat ze horen…”, zegt Olivier De Schutter in zijn voorwoord.

Met zijn centrale boodschap – kleine boeren, en met name vrouwelijke boeren, helpen om het vertrouwen in zichzelf en in hun boerenberoep te herwinnen, om hun waardigheid te herwinnen – verlaat de betreden paden. Een breed publiek zal er veel baat bij hebben: ontwikkelingswerkers, studenten en docenten, maar ook overheden.

Een gedrukt exemplaar bestellen – Een electronisch exemplaar bestellen (enkel beschikbaar in het Frans)

Met het oog op een maximale verspreiding is een samenvatting van 16 pagina’s beschikbaar in het Frans, Nederlands en Engels.

Back to Latest Announcements

Om op de hoogte te blijven van het nieuws van onze partners en nieuwe projectoproepen

Abonneren op de nieuwsbrief