Back to all Aankondigingen

Dokter Denis Mukwege, Nobelprijswinnaar voor de Vrede 2018: al jaren een partner van de Koning Boudewijnstichting

[05.10.2018] De Koning Boudewijnstichting is uitermate verheugd over de gedeelde toekenning van de Nobelprijs voor de Vrede 2018 aan dokter Denis Mukwege. De Stichting wenst hem daarvoor van harte te feliciteren. Deze Congolese arts, directeur van het Panzi-ziekenhuis in Bukavu in Oost-Congo, ontving in 2011 de Koning Boudewijnprijs voor Ontwikkeling in Afrika 2010-2011. Die wordt tweejaarlijks uitgereikt door de Koning Boudewijnstichting.

De Nobelprijs voor de Vrede 2018 beloont dokter Denis Mukwege en de Iraakse activiste voor de mensenrechten Nadia Murad voor hun strijd tegen seksueel geweld als oorlogswapen.

Al vele jaren bekommert dokter Mukwege zich om het lot van duizenden vrouwen die het slachtoffer zijn van seksueel geweld in Kivu: hij doet dat zowel op medisch, psychologisch als sociaal vlak. Nog los van zijn werk in het Panzi-ziekenhuis heeft dokter Mukwege internationale faam verworven door zijn niet aflatende pleidooien voor deze slachtoffers en voor de vrede.

Al in 2011 onderstreepte het internationaal samengestelde selectiecomité van de Koning Boudewijnprijs bij de motivering van zijn keuze dat de Prijs ook werd toegekend aan dokter Mukwege “(…) vanwege zijn diepgaande betrokkenheid bij zijn geboorteland en zijn onophoudelijk pleidooi voor de terugkeer van de vrede, in een gebied waar de terreur en de angst een samenleving tot in haar wezen aantasten”.

Dokter Mukwege heeft als burger van Congo het initiatief genomen om een concreet antwoord te bieden op de problemen van zijn land, ten gunste van zijn volk. Al wie op 23 mei 2011 aanwezig was op de uitreiking van de Koning Boudewijnprijs in het Koninklijk Paleis in Brussel herinnert zich ongetwijfeld de ongelooflijke, emotionele kracht van zijn toespraak toen. De toekenning van de Prijs bood dokter Mukwege de gelegenheid om zijn pleidooi voor de zaak van de vrouwen en voor de vrede in Oost-Congo een zeer ruime weerklank te geven.

Denis Mukwege richtte inmiddels ook het Fonds ‘Dokter Denis Mukwege – Panzi-ziekenhuis’ op, dat door de Koning Boudewijnstichting wordt beheerd. Het Fonds wil bijdragen aan het herstel van de waardigheid van slachtoffers van seksueel geweld, aan de vrede en aan de toegankelijkheid van de gezondheidszorg in de Democratische Republiek Congo. Om die doelstellingen te bereiken, kent het Fonds ondersteuning toe aan projecten die instaan voor de financiering van materiaal, opleidingen en studiebeurzen. Het Fonds ondersteunt ook sociale reïntegratieprojecten, en projecten en activiteiten die inkomsten genereren. Het biedt ook een meer structurele ondersteuning.

De Koning Boudewijnstichting zal dokter Mukwege blijven ondersteunen bij zijn acties in Oost-Congo. Zij roept de Congolese autoriteiten en de internationale partners van de Democratische Republiek Congo op om hun verantwoordelijkheid te nemen bij het verzekeren van de veiligheid van de dokter en zijn familie. Ook dat is een essentiële voorwaarde voor de voortzetting van zijn werk in het Panzi-ziekenhuis.

Back to Latest Announcements

Om op de hoogte te blijven van het nieuws van onze partners en nieuwe projectoproepen

Abonneren op de nieuwsbrief