Front Line Defenders, IeRland

Internationale Koning Boudewijnprijs voor Ontwikkelingswerk 2006-2007

 


“Voor de doeltreffendheid van haar inspanningen om het isolement te doorbreken van mensenrechtenverdedigers overal in de wereld, voor de ondersteuning en bescherming die zij hen biedt, en voor haar aanhoudende pleidooi voor een internationaal draagvlak voor de mensenrechten, een essentiële voorwaarde voor ontwikkeling”.


 

Front Line: de Internationale Stichting voor de Bescherming van de Verdedigers van de Rechten van de Mens, is de enige internationale ngo die zich uitsluitend ten dienste stelt van mensenrechtenverdedigers en hun bescherming. Front Line werd opgericht in 2001 onder leiding van de voormalige Directeur van de Ierse afdeling van Amnesty International en met de steun van enkele vooraanstaande figuren uit de mensenrechtenbeweging.

Front Line heeft zich in het bijzonder tot doel gesteld om zich in te zetten voor de bescherming van mensenrechtenverdedigers die onmiddellijk risico lopen en om hen praktische middelen ter beschikking te stellen om hun veiligheid te vergroten. Sinds zijn oprichting heeft Front Line voor meer dan 600 verdedigers van de rechten van de mens in meer dan 100 landen gewerkt.

Naast praktisch ondersteuningswerk dag en nacht, voert Front Line ook internationale lobbyacties uit waarmee het mensenrechtenverdedigers zichtbaarder wil maken en hun erkenning als kwetsbare groep tracht te bevorderen. Daarnaast bouwt Front Line ook aan netwerken, verstrekt het opleidingen in verband met veiligheid en risicobeheer, en helpt het mensenrechtenverdedigers om toegang te krijgen tot de mechanismen van de VN en andere instellingen. Front Line werkt nauw samen met de agentschappen van de Verenigde Naties en de organisaties van de burgermaatschappij die zich inzetten voor de bescherming van de rechten van de mens.

Voor Front Line is een mensenrechtenverdediger “een persoon die zich op een niet-gewelddadige manier inzet voor de rechten die in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens zijn ingeschreven”. Daarmee richt de organisatie zich tot een zeer brede groep van mensenrechtenverdedigers onder wie zich niet alleen erkende mensenrechtenactivisten bevinden, maar ook vele ‘frontlijnsoldaten’ die over de hele wereld aan de basis werken.

Overzicht van de verwezenlijkingen van Front Line

Sinds zijn oprichting in 2001 heeft Front Line mensenrechtenverdedigers in meer dan 100 landen ondersteund via zijn uiterst responsieve, snelle en flexibele programma waarmee het bescherming biedt, netwerken uitbouwt en mensenrechtenverdedigers helpt om toegang te krijgen tot de mechanismen van de VN en andere instellingen.

1. Snelle respons

Front Line behandelde meer dan 600 dossiers waarin mensenrechtenbeschermers onmiddellijk risico liepen. In meer dan 100 landen was Front Line actief via rechtstreekse interventies, internationaal lobbywerk en ondersteuningen. In sommige ernstige dossiers zorgde Front Line voor een tijdelijk onderkomen voor mensenrechtenverdedigers die onmiddellijk gevaar liepen.

2. Kleine ondersteuningen

Tot op heden heeft de organisatie meer dan 300.000 euros uitgegeven aan financiële steun voor meer dan 200 verdedigers van de rechten van de mens die nood hadden aan medisch hulp, juridische bijstand of bescherming.

3. Opleiding & beveiliging

Front Line verschaft mensenrechtenverdedigers regionale en internationale opleidingen in verband met persoonlijke beveiliging, risicobeoordeling en IT-beveiliging. In 2006 verzorgde de stichting veiligheidsopleidingen in Guatemala, India, Zimbabwe, Jemen, Wit-Rusland en de Democratische Republiek Kongo, evenals in Jordanië voor mensenrechtenverdedigers uit Syrië en Irak. Front Line werkt ook met vrouwelijke mensenrechtenverdedigers waarbij het de specifieke risico’s behandelt waarmee zij af te rekenen krijgen.

4. Rapporten over mensenrechtenverdedigers die gevaar lopen

Front Line publiceert gedetailleerde rapporten over mensenrechtenverdedigers die gevaar lopen. Er verschenen reeds rapporten over de toestand in Brazilië, Centraal-Azië, Guatemala, Indonesië, de Bezette Palestijnse Gebieden, Rwanda, Sierra Leone en de VS.

5. Platform van Dublin

Om de twee jaar organiseert Front Line een vergadering met 100 mensenrechtenverdedigers. Zij wisselen ervaringen uit en leren van elkaar, leggen contacten en bouwen netwerken op, verwerven nieuwe vaardigheden en komen in contact met andere deelnemers van ngo’s en intergouvernementele organisaties zoals de VN, de EU, de Raad van Europa, de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa (OVSE) en de Inter-Amerikaanse Commissie voor de Mensenrechten.

6. Internationaal lobbywerk

Front Line lobbyde met succes bij de Ierse regering om een pilootplan uit te werken waardoor er op humanitaire gronden snel een tijdelijk visum kan worden afgeleverd aan  mensenrechtenverdedigers die acuut gevaar lopen. Ook bij de totstandkoming van de Europese richtlijnen inzake mensenrechtenverdedigers onder het Ierse voorzitterschap in 2004, speelde Front Line een sleutelrol. De stichting opende een EU-kantoor in Brussel om te lobbyen voor een efficiëntere implementatie van deze richtlijnen.

7. Stages en beurzen van Front Line

Front Line biedt nu ook een aantal stages en beurzen aan. Voorbeelden daarvan zijn het Frank Jennings Internship (praktische ondersteuning aan het kantoor van de Bijzondere Vertegenwoordiger van de VN voor de Verdedigers van de Rechten van de Mens), het Front Line Internship to the Special Rapporteur on Human Rights Defenders of the African Commission on Human and Peoples’ Rights, en het Front Line Peking Intern Programme, dat in samenwerking met de Universiteit van Peking wordt georganiseerd.

Front Line Defenders

Terug naar KBF Afrika Prijs

Om op de hoogte te blijven van het nieuws van onze partners en nieuwe projectoproepen

Abonneren op de nieuwsbrief