Back to all Bronnen

Historisch dossier over koloniale geschiedenis: Belgische kolonisatie in Midden-Afrika

Op 24 maart lanceerde het BELvue museum een historisch dossier over de Belgische koloniale geschiedenis. Een essentiële tool om dieper op dit zeer belangrijke onderwerp in te gaan, ter versterking van het bestaande aanbod dat nu te beperkt is. Het dossier is bestemd voor leerkrachten of anderen met een interesse in het onderwerp en behandelt de geschiedenis op kritische wijze en vanuit verschillende perspectieven.

Naast de workshop “Perspectieven op de koloniale geschiedenis’” wilde het BELvue ook een volledig en gedetailleerd dossier over de Belgische koloniale geschiedenis ter beschikking stellen van leerkrachten en andere belangstellenden. Volgens een studie uitgevoerd in 2017 op verzoek van de Koning Boudewijnstichting onder Congolese, Rwandese en Burundese Belgen, vonden 9 op de 10 respondenten dat de koloniale geschiedenis onvoldoende onderwezen werd op school. Uit andere enquêtes is gebleken dat leerkrachten zich vaak te onzeker voelen om het onderwerp te behandelen en het daarom niet onderwijzen. Om dit te verhelpen, heeft het BELvue museum het historisch dossier “De Belgische kolonisatie in Midden-Afrika” ontwikkeld.

Dit dossier werd samengesteld in overleg met het wetenschappelijk comité van het museum en benadert de geschiedenis chronologisch en thematisch om de politieke, economische, sociale en culturele gebeurtenissen per datum of per onderwerp te volgen. Het was ook van essentieel belang om bij het opstellen van dit dossier rekening te houden met zowel de westerse als de Afrikaanse invalshoek. De manier waarop de Belgische koloniale geschiedenis wordt behandeld, is immers onlosmakelijk verbonden met de veelheid van standpunten die ermee worden geassocieerd. Acties, data, gebeurtenissen en personen die voor de Congolese, Rwandese en Burundese bevolking van belang zijn, zijn dan ook in het dossier opgenomen.

In samenwerking met het Geheugen Collectief en het wetenschappelijke comité van BELvue zal na de paasvakantie een pedagogisch dossier beschikbaar zijn als aanvulling op het historisch dossier. Het streeft ernaar pedagogische en didactische sleutels aan te reiken voor leraren die kolonisatie in de klas willen behandelen.

Het Dossier

Back to Latest Announcements

Om op de hoogte te blijven van het nieuws van onze partners en nieuwe projectoproepen

Abonneren op de nieuwsbrief