Back to all Aankondigingen

FIKRA in Tunesië: wat werkt om dynamisch ondernemerschap en ontwikkeling een boost te geven?

[06.05.2019] Duizenden mensen in een geïsoleerde regio betrokken, nieuwe samenwerkingen, sociaal geëngageerde mensen die motiverende leiders blijken… De 60 projecten van FIKRA in het noordwesten van Tunesië leverden mooie resultaten op, en leerrijke ervaringen voor eenieder die projecten opzet in een achtergestelde regio.

Kort na de Tunesische revolutie sloten de Koning Boudewijnstichting en Fondation de France zich aan bij een samenwerkingsverband van Europese stichtingen die aan de zijde wilden staan van de Tunesiërs. Vanuit het programma Fikra (de naam betekent ‘idee’), gecoördineerd door het Network of European Foundations, werden vier oproepen gedaan aan initiatiefnemers die hun idee wilden uitwerken.

De ontwikkelingsprojecten werden opgestart in de relatief geïsoleerde regio’s Jendouba, Kef, Béja en Siliana. Hoe is het die FIKRA-projecten de voorbije zes jaar vergaan en welke lessen kunnen hieruit worden getrokken? Het is immers de kracht van filantropen en stichtingen dat ze het soms meer dan andere actoren aandurven om projecten uit te proberen waar nog een zeker risico aan verbonden is, en om zo innovatie een kans te geven en ervan te leren.

FIKRA had tot doel lokale initiatiefnemers een stevige duw in de rug te geven. De trekkers van de projecten waren voor ruim 70 procent jonge mensen – onder wie bijna de helft vrouwen – uit de streek, die vaak ondanks hun diploma geen werk vinden. Ze bereikten ongeveer 5.500 mensen in hun streek, veelal vrouwen en gezinnen die wonen op het platteland. De projecten draaiden bijvoorbeeld rond de productie en distributie van lokale landbouwproducten of artisanale producten, ecotoerisme, cultuur, infrastructuur (sportveld, sanitaire voorzieningen, computerklas), milieu (composteren, heringebruikname waterputten)… Drie kwart ervan loopt nog of bereikte reeds de beoogde resultaten, ruim een vijfde werd voortijdig beëindigd – een bevredigend resultaat.

Het FIKRA-programma behelsde naast financiële steun ook coaching om van een idee tot een operationeel goed draaiend project te komen: uit de evaluatie komt duidelijk naar voren dat de ondersteunde projecten dit aspect sterk waardeerden, zij het dat het soms een uitdaging was om voor de zeer diverse projecten de beste matching met een coach te vinden.

Daarnaast werd het als een sterk punt aangemerkt dat de stichtingen het aandurfden ook middelen te verschaffen aan projecten die nog in een zeer vroege fase zaten. Niet zelden was de steun van FIKRA een hefboom om ook andere middelen te verkrijgen, en leidde de deelname tot nieuwe samenwerkingen met partners in de regio. Hier en daar bleken – zoals verhoopt – onvermoede talenten en sterke natuurlijke leiders op te staan die iedereen rondom zich enthousiasmeren, al vergt dit soms doorzettingsvermogen: de projecten botsten soms op vrees voor verandering, een gebrek aan vertrouwen of een weinig ontwikkelde ondernemersspirit.

Toch kan worden besloten dat de FIKRA-projecten de levensomstandigheden voor veel bewoners in de streek hebben verbeterd (jobs, toegang tot water, onderwijs, vrijetijdsbesteding…) en onder meer mogelijkheden hebben aangeboord om de natuurlijke rijkdommen van de streek te benutten op een manier die de bewoners ten goede komt.

FIKRA

Back to Latest Announcements

Om op de hoogte te blijven van het nieuws van onze partners en nieuwe projectoproepen

Abonneren op de nieuwsbrief