Back to all Nieuws

RIAPED wint de Kochon 2020 prijs

[20.11.2020]

De Kochon Prijs

De Kochon Prijs wordt jaarlijks door de Stop TB Partnership uitgereikt aan personen en/of organisaties die een belangrijke bijdrage hebben geleverd aan de bestrijding van TB. De Kochon prijs, die wordt uitgereikt door de Kochon Foundation, een non-profit stichting die in de Republiek Korea is geregistreerd, bestaat uit een prijs van 65.000 US dollar.

Meer over de Kochon Prijs

 

RIAPED

In 2009 richtten verpleegkundigen die werken in de strijd tegen lepra en tuberculose in de Democratische Republiek Congo  een vereniging zonder winstoogmerk op in de hoofdstad Kinshasa genaamd “Réseau des Infirmiers Amis du Père Damien”, afgekort RIAPED asbl.

Sinds 2014 ondersteunen het Fonds Eliane Jourdain en het Fonds Crawhez voor hulpverlening aan leprapatiënten – beide beheerd door de Koning Boudewijnstichting – de activiteiten van RIAPED, in het bijzonder de zorg voor kinderen met bottuberculose (ziekte van Pott) en voor bedlegerige patiënten in Kinshasa.

De KBS feliciteert RIAPED met deze welverdiende prijs!

Artikel over RIAPED in Blikveld (maart 2017) (pp 21-22)

 

Back to Latest Announcements

Om op de hoogte te blijven van het nieuws van onze partners en nieuwe projectoproepen

Abonneren op de nieuwsbrief