Back to all Aankondigingen

 

The Rt Hon Alok Sharma MP
COP President Designate
9 Downing Street
London SW1A 2AS

29 Oktober 2021

Van: Laureaten van de KBF Afrika Prijs

Van klimaatcrisis naar kansen: wat Afrikaanse vernieuwers bijdragen aan de COP

Geachte voorzitter,

Bij de voorbereiding van uw voorzitterschap van de 26ste Conferentie van de Verenigde Naties over klimaatverandering (COP26) hebt u de grote moeilijkheden erkend die Afrika ondervindt van de opwarming van de aarde. Nochtans heeft ons continent van 1,4 miljard mensen, van wie de helft jonger is dan 20 jaar, amper bijgedragen aan dit fenomeen.

U weet dat veel Afrikaanse regeringen krachtige toezeggingen hebben gedaan om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen. En dat zij op de COP rekenen om de rijkere vervuilers ertoe aan te zetten Afrika’s zorgvuldige beheer van onze grote koolstof-absorberende wouden, de ontwikkeling van onze uitgebreide zuivere energiebronnen en onze investeringen in technologieën te helpen financieren. Financieringen die onze gemeenschappelijke planeet zullen beschermen en het Afrikanen mogelijk zal maken te delen in de voordelen van de industrialisatie.

Als Afrikaanse gemeenschapsleiders die sterk betrokken zijn bij onze samenlevingen en als laureaten van de KBF Afrika Prijs*, waren wij in het bijzonder getroffen door een opmerking die u vorig jaar maakte toen u bedrijven aanmoedigde om in ons continent te investeren. U zei: “Als Afrika slaagt, slaagt de wereld.”

Inderdaad. Wij zouden daaraan willen toevoegen: “Als Afrika innoveert, kan de wereld leren.”

Wij zouden graag zien dat onze buren wereldwijd ons niet zien als (vaak onwillige) voorvechters van een sobere, koolstofarme levensstijl die anderen zouden moeten overnemen. Niet (zoals sommigen misschien liever zouden zien) als volkeren die omwille van de planeet het beste arm en pre-industrieel kunnen worden gehouden. Maar wel als een belangrijke regio in de wereld waar verstand, verlangen en noodzaak de drijvende kracht zijn achter veranderingen die de samenleving ten goede komen en die onze medemensen in de hele wereld kunnen inspireren.

We denken bijvoorbeeld aan onze meest recente laureaat, Wecyclers, uit Lagos, Nigeria, het grootste stedelijke gebied van ons continent, met een snelgroeiende bevolking van meer dan 23 miljoen mensen. Wecyclers levert niet alleen een bijdrage aan het milieu door afval van de straat te halen, maar heeft ook een model ontwikkeld om positieve sociale verandering teweeg te brengen bij sommige van de armste mensen ter wereld door hen te helpen waarde te genereren uit wat vroeger werd weggegooid.

We denken aan Farmerline in Ghana, winnaar van de Afrika Prijs in 2017, wiens technologische aanpak boeren helpt de klimaatverandering voor te zijn door hen te wijzen op het soort aanpassingen in hun gewassen en veeteelt die hen het best kunnen helpen om voordeel te halen uit toekomstige veranderingen in de lokale weerpatronen.

We denken aan onze Burundese vrienden van Adisco, bij wie de nadruk ligt op het bevorderen van de weerbaarheid in plattelandsgebieden, waar nog steeds de helft van alle Afrikanen woont. Adisco heeft een alternatief model ontwikkeld, dat de biodiversiteit in stand houdt en de productiviteit verhoogt, waardoor de inkomsten van arme boeren verdubbelen naarmate de vruchtbaarheid van hun grond verbetert. Deze aanpak betekent dat niemand alleen staat tegenover risico’s zoals de verwoestende overstromingen van het afgelopen jaar die de Gatumba-regio hebben getroffen – een duidelijk en actueel bewijs van de gevolgen van de klimaatverandering in Centraal-Afrika.

En we denken zelfs aan de Afrikaanse advocaten van Barefoot Law in Uganda. Hun innovatie om de opwarming van de aarde tegen te gaan, bestaat uit het eenvoudig (natuurlijk is het niet eenvoudig…) en betaalbaar opkomen voor de rechten op hun land door gewone Oegandezen. Belangrijk nu de verschuivende productiviteit van landbouwbedrijven als gevolg van de klimaatverandering steeds meer geschillen doet ontstaan over wie de grond bezit en mag bewerken.

We kunnen nog wel even doorgaan. Dit zijn slechts enkele voorbeelden van de manier waarop miljoenen ondernemende Afrikanen, vrouwen en mannen over het hele continent, gemotiveerd om het leven voor hun gemeenschappen te verbeteren, met behulp van nieuwe technologieën, met lokale kennis en met respect voor de natuur werken aan het oplossen van problemen die verergerd of veroorzaakt worden door de opwarming van de aarde.

Tegen 2050 zal bijna een kwart van de wereldbevolking in Afrika wonen. Naast de versterking van de overheidsinstellingen en de rechtsstaat, geloven wij dat innovatie op ons continent, vaak gericht op het creëren van sociale effecten als antwoord op armoede in het verleden en aankomende milieudreigingen, niet alleen een antwoord biedt op onze eigen uitdagingen en een kans voor Afrika, maar ook een inspirerend voorbeeld kan zijn voor de rest van de wereld.

Wij hopen dat u van deze VN-conferentie over klimaatverandering een succes kan maken voor iedereen in de wereld. En wij staan klaar om ervoor te zorgen dat Afrika aan dat succes bijdraagt.

Met hoogachting,

Gerald Abila, oprichter van BarefootLaw (Oeganda)
Bilikiss Adebiyi-Abiola, oprichtster van Wecyclers (Nigeria)
Alloysius Attah, oprichter van Farmerline (Ghana)
Tonee Ndungu, oprichter van Kytabu (Kenia)
Deogratias Niyonkuru, oprichter van Adisco (Burundi)
Ousmane Sy, voormalig minister, oprichter van Cepia (Mali)

 

* De Koning Boudewijnprijs voor Ontwikkeling in Afrika, beter bekend als de KBF Afrika Prijs, wordt om de twee jaar door de in Brussel gevestigde Koning Boudewijnstichting uitgereikt aan Afrikaanse personen of organisaties die de levenskwaliteit van de mensen die zij dienen aanzienlijk verbeteren en die mensen in staat stellen om hun ontwikkeling in eigen hand te nemen.

Back to Latest Announcements

Om op de hoogte te blijven van het nieuws van onze partners en nieuwe projectoproepen

Abonneren op de nieuwsbrief